Välkommen!

Det här är min hemsida och CV!

Jag är utbildad samhällsvetare från BTH (Blekinge Tekniska Högskola) med kandidatexamen i pedagogik.

Jag är på jakt efter mitt första jobb som nyexaminerad, och vill du veta mer om mig så kan du läsa om min bakgrund och lite om min framtid. Jag har också ett CV som är fyllt utav rapporter och uppsatser som handlar om arbetsmarknad och funktionsnedsättningar, samt en kandidatuppsats om arbetsförmedlares bemötande gentemot funktionsnedsatta arbetssökanden.

Jag hoppas att du finner mig intressant, och att vi kan nätverka samt bygga en bättre framtid för personer med nedsatt arbetsförmåga och/eller funktionsnedsättningar.

Vi ses!